e-Shop T-Mobiles

Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke projektu, odkaz na web-stránky sú uvedené nižšie:

 

https://www.tmobiles.sk